CVČ Snina

Aktuality

V Poloninách je vždy krásne 🍀

A bolo tomu tak aj v piatok 19. apríla. S cieľom vzbudiť u žiakov záujem o poznanie svojho regiónu, o územie NP Poloniny, prehĺbiť ich vedomosti v oblasti prírody, histórie, kultúry organizuje Správa NP Poloniny v Stakčíne a naše CVČ vedomostnú súťaž NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach, ktorá píše svoju už 17 ročnú históriu. Zakaždým súťažia trojčlenné družstvá základných škôl a osemročných gymnázií nášho okresu a zakaždým sa to odohráva v krásnom prostredí Polonín v Novej Sedlici. Po vedomostnom zápolení nasledovalo to športové a nechýbala ani opekačka a vyhodnotenie na záver 😊

Tento rok boli najúspešnejšie tieto školy 🏆

1. CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Snina
2. ZŠ s MŠ Stakčín
3. ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre

Táto súťaž sa uskutočnila s podporou projektu Pestrý svet Polonín v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu Slovenskej agentúry životného prostredia 🤲

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *