CVČ Snina

Krúžky

Centrum voľného času Snina

Centrum voľného času Snina je výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa zameriava na voľnočasové aktivity pre aktívny oddych detí a mládeže do 30 rokov a podieľa sa na organizácií školských súťaží v zmysle usmernení Ministerstva školstva SR.

Vo svojej každodennej činnosti sa pod odborným dohľadom usilujeme o všestranný rozvoj a budovanie sociálnych zručností detí a mládeže. Jedným z našich základných princípov je rovnaké zaobchádzanie a predchádzanie diskriminácii a netolerancii.

Naša činnosť

 • Krúžky

 • Súťaže

 • Voľnočasové podujatia

Naše priority

 • Rozvoj detí a mládeže

 • Budovanie ich zručností

 • Vzájomná úcta a tolerancia

 • Adresa

  1. mája 2533/12, 069 01 Snina

 • Telefón

  057/370 02 12

 • E-mail

  cvcsnina@cvcsnina.sk

 • IČO

  378 73 733

 • DIČ

  202 164 2535

 • IBAN

  SK33 0200 0000 0024 1938 6351