CVČ Snina

Aktuality

Pasovačka

Zápasnícky klub Slávia Snina v spolupráci s CVČ Snina vyhlasuje dlhodobú súťaž pre žiakov základných škôl
PASOVAČKA
Organizátori: Zápasnícky klub Slávia Snina a CVČ Snina
Ciele súťaže:
1. Propagovať mesto Snina ako mesto športu a mládeže.
2. Rozširovať možnosti voľno – časových aktivít a športu u detí a mládeže v Snine a okolí.
3. Šíriť myšlienku zdravého životného štýlu u deti a mládeže.
4. Pôsobiť preventívne v oblasti kriminality a drogových závislostí u mladistvých.
5. Propagácia športu, olympizmu a myšlienky „Fair Play“.
6. Vytvoriť u deti pozitívny vzťah k športu, získať deti pre pravidelnú športovú prípravu s perspektívnym zameraním na zápasenie.
Miesto: telocvičňa, Centrum voľného času. Ul. 1.mája
Čas: 8.30 hod. – váženie , 9.15 -11.30 hod. – súťaž
Termíny: 29.3.2023, 19.4.2023, 17.5.2023
Bližšie info: Ing. Anton Andrejko, Zápasnícky klub Slávia Snina, o.z.
Ďakujeme žiakom SOŠ Snina za výpomoc.
PASOVAČKA je veľmi jednoduchá hra. Nakreslíme si kruh, vyberieme si súpera podobnej hmotnosti a súboj sa môže začať. V podstate ide o to, aby sme svojho protivníka trikrát vytlačili z kruhu von alebo ho zdvihli a udržali aspoň tri sekundy nad zemou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *