CVČ Snina

Aktuality

Z úcty k šedinám

Mesiac október je všeobecne známy ako Mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa v CVČ uskutočnila 21.10. výtvarná súťaž na tému Z úcty k šedinám. Išlo o vytvorenie portrétu pomocou jedinej pomôcky, a to ceruzky. So zdanlivo jednoduchou technikou sa úspešne popasovalo 19 súťažiacich sninských základných škôl a osemročných gymnázií.

Práce hodnotila porota na čele s akademickým maliarom Andrejom Smolákom, ktorý ceny autorom najlepších portrétov prišiel do CVČ 28.10. aj osobne odovzdať. Okrem prvých troch miest organizátori udelili aj Cenu riaditeľa Galérie Andrej Smolák, Cenu riaditeľa Domu Matice slovenskej v Snine a Cenu riaditeľa Centra voľného času v Snine.