CVČ Snina

Aktuality

Vôbec nešlo o výsledok

Na dnešnom florbalovom turnaji išlo hlavne o to, aby si chlapci, ktorí navštevujú florbalové krúžky v CVČ overili svoje florbalové zručnosti. Chlapci a Janka si vzájomne zmerali sily a nabrali potrebné herné skúsenosti.