CVČ Snina

Aktuality

Teambuilding v Osadnom

Pekný víkend 12.10. – 13.10.2019 strávili členovia žiackeho parlamentu (ŽP) na teambuildingu v Osadnom. Keďže do ŽP prichádzajú každý rok noví členovia, toto bola výborná príležitosť na bližšie zoznámenie sa a stmelenie kolektívu. Okrem zábavy, večernej opekačky a nočnej hry sme navštívili kryptu padlých vojakov z 1. svetovej vojny a zastavili sme sa aj pri nedávno odhalenej drevenej soche vojaka z 2. svetovej vojny v obecnom parku.

Rozprávali sme sa tiež o pripravovaných aktivitách ŽP v tomto školskom roku a nechýbali ani „rozhovory o živote“. Všetkým nám veľmi chutilo latte macchiato v miestnej krčme a celý tento víkend, nepochybne, skvelo dotvorilo krásne slnečné počasie 🙂