CVČ Snina

Aktuality

STRETNUTIE S DAŠOU

Dáša Koribaničová, bývalá aktívna členka Mládežníckeho parlamentu (MP). V súčasnosti býva a pracuje v Bruseli, je členkou a pracovníčkou medzinárodnej organizácie European Youth Forum. V stredu 7. decembra sa v CVČ stretla s mladými ľuďmi z MP, aby im porozprávala o svojich skúsenostiach v práci s mládežou od svojich študentských čias na sninskom Gymnáziu, cez Mládežnícky parlament, Stredoškolskú študentskú úniu Slovenska, OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) až po jej súčasné aktivity. Bolo to veľmi príjemné, inšpiratívne a motivačné stretnutie. Ďakujeme Mgr. Jane Ščerbákovej za sprostredkovanie tohto stretnutia a Daši za jej čas, ktorý si pre nás našla počas svojho krátkeho pobytu v rodnom meste.

Viac fotiek nájdete na našom Facebooku.