CVČ Snina

Aktuality

STOP ŠIKANE!

V spolupráci so ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine sme zorganizovali pre žiakov sninských základných škôl a OG výtvarnú súťaž STOP ŠIKANE! Prvý decembrový pondelok sa v CVČ stretlo 11 žiakov, aby v priebehu cca 120 minút vytvorili plagát na danú, v súčasnosti veľmi aktuálnu, tému. Autorov prác, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, sme odmenili vecnými cenami. Mimoriadnu cenu poroty získala Kristína Titová. Malý suvenír venovalo CVČ všetkým účastníkom súťaže.