CVČ Snina

Aktuality

Stolný tenis žiakov a žiačok základných škôl

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo pre žiakov a žiačky základných  škôl  okresné kolo v stolnom tenise. Hralo sa v telocvični ZŠ Komenského v Snine dňa 15.10.2019 kat. žiakov a 16.10.2019 kat. žiačok.

Poradie kat. chlapcov :

  1. miesto ZŠ Komenského Snina
  2. miesto CZŠ Belá nad Cirochou
  3. miesto ZŠ Dlhé nad Cirochou

Postup do krajského kola si vybojovala ZŠ Komenského v Snine.

Poradie kat. dievčat:

  1. miesto CZŠ Belá nad Cirochou
  2. miesto ZŠ Študentská Snina
  3. miesto ZŠ Komenského Snina

Do krajského kola postúpila CZŠ Belá nad Cirochou.