CVČ Snina

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo pre žiakov a žiačky stredných škôl okresné kolo v stolnom tenise. Hralo sa v telocvični SŠI v Snine, 23.10.2019 – chlapci a 24.10.2019 – dievčatá. Jednotlivé zápasy v oboch kategóriách rozhodoval Igor Malinič.

[su_box title=“Konečné poradie – žiaci“]1. Gymnázium Snina

2. SŠI Snina

3. SPŠ Snina[/su_box]

[su_box title=“Konečné poradie – žiačky“]1. CSŠ Snina

2. Gymnázium Snina

3. SŠI Snina[/su_box]

Postup do krajského kola si vybojovali žiaci Gymnázia Snina a žiačky CSŠ Snina.