CVČ Snina

Aktuality

Spustenie krúžkovej činnosti

OZNAM – Od 19.01. spúšťame krúžkovú činnosť podľa usmernení Ministerstva školstva a ÚVZ. Bližšie info u vedúcich krúžkov. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť potvrdenie o bezpríznakovosti. Plavecký krúžok začína 26.01.