CVČ Snina

Aktuality

Športovať doma sa oplatí

Pre deti, ktoré sa zúčastnili športového tábora v Centre voľného času Snina, bol aktívny pohyb samozrejmosť. S nadšením a veľkou snahou zvládali zaujímavé športové disciplíny v priestoroch telocvične CVČ a na futbalovom ihrisku MFK Snina.

Deťom učarovala aj Plaváreň Snina. A ako povedala účastníčka tábora Natália Dž.: ,,Urobíme 15 krokov a sme tam.“

Počasie sa s deťmi zahrávalo na športovo – turistickom výlete v Uliči. Napriek tomu si stihli pozrieť miniatúry drevených kostolíkov, zahrať sa v prírode, opekať a obdivovať veľkosť vodnej nádrže Starina.
Absolvovali tiež tréningy v šachu pod odborným vedením a zlepšili si svoje herné znalosti .

Teší nás, že deti už dnes plánujú, ako sa o rok opäť zúčastnia na športovom tábore v CVČ Snina. Deti z denného tábora odchádzali spokojné, s novými zážitkami a kamarátmi.