CVČ Snina

Aktuality

Šarkaniáda s CVČ

Krásne slnečné počasie babieho leta prilákalo na tohtoročný, už šiesty ročník Šarkaniády takmer 250 detí z ŠKD sninských základných škôl. Množstvo pestrofarebných šarkanov sa v stredu 23. októbra vznášalo nad starým ihriskom za kaštieľom, aj keď situáciu trošku „komplikoval“ fakt, že práve v tento deň bolo takmer úplné bezvetrie.

Celú túto parádu pozorne sledovali členovia žiackeho parlamentu, ktorí, podobne, ako po minulé roky, pripravili na úvod pre deti krátku a veselú tanečnú choreografiu, do ktorej sa zapojili aj ich mladší kamaráti. „Parlamenťáci“ sa zhostili aj úlohy porotcov. Odmenili sme autorov najkrajších a najoriginálnejších ručne vyrobených šarkanov a majiteľa najvyššie lietajúceho šarkana.

Skvelú atmosféru okrem počasia podporili aj pekné pesničky, o ktoré sa postarala Viktória. Naše poďakovanie patrí všetkým deťom a ich vychovávateľkám ŠKD, ktorí na podujatie prišli v dobrej nálade, Mestskému kultúrnemu a osvetovému stredisku v Snine za technickú pomoc a podporu a v neposlednom rade aj už spomínaným aktívnym členom nášho žiackeho parlamentu.