CVČ Snina

Aktuality

Prieskum verejnosti – Stav športu a športovísk v meste Snina

Mesto Snina pripravuje Koncepciu rozvoja športu. Do tohto procesu chce zapojiť aj verejnosť, a to prostredníctvom dotazníka, ktorý sleduje záujem obyvateľov o šport a názory na podmienky fungovania športu, vybavenosti športovej infraštruktúry, či možnosti športového vyžitia v našom meste. Jeho cieľom je zistiť, akú váhu má šport a pohyb vôbec v živote občanov mesta Snina a čím by malo mesto podľa verejnosti prispieť k zlepšeniu situácie v tejto oblasti.

Dotazník môžete vyplniť na adrese: https://forms.gle/xVGa4BDJEQfKYSs47 

🤾‍♂️⛹️‍♂️🚴 Ako vnímate ŠPORT v našom meste – Dotazník

👩‍💻 Mesto Snina pracuje na Koncepcii rozvoja športu. Naším…

Posted by Mesto Snina – oficiálna stránka on Wednesday, 10 March 2021