CVČ Snina

Aktuality

PRE KRAJŠIE VIANOCE

Trochu napovedia fotky: nachystané, pobalené, odvezené tým, ktorí to naozaj potrebujú. Len tak, pre krajšie Vianoce 🎁
Prispeli žiaci ZŠ na Ul. študentskej, zamestnanci ZŠ na Ul. Komenského a pomohli aj zamestnanci CVČ 🎅
Za spoluprácu v „teréne“ ďakujeme Mgr. Lucii Hancovej a Dagmare Hrehovej. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať 😊