CVČ Snina

Aktuality

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia,
nakoľko na rodičovskom združení dňa 27.9.2021 neboli splnené podmienky pre voľbu zástupcu do Rady školského zariadenia pri CVČ za rodičov (účasť nadpolovičnej väčšiny rodičov), pozývame Vás na 2. kolo volieb, ktoré sa uskutoční v utorok 28.9.2021 o 17.30 v Centre voľného času.
Tešíme sa na Vás.