CVČ Snina

Výtvarné súťaže patria do kategórie obľúbených aktivít medzi žiakmi základných škôl. Súťaž Portréty ceruzkou sme, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, zorganizovali korešpondečnou formou.

Do CVČ nám prišlo 60 výtvarných prác zo základných škôl v našom meste, z ktorých odborná porota vybrala 5 najlepších. Keďže portréty boli naozaj pekné a nebolo ich málo, rozhodli sme sa oceniť 8 ďalších autorov.

Výsledky:
1. miesto: Sofia Fedinová, CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Snina
2. miesto: Terézia Jankajová, ZŠ Študentská, Snina
Alexandra Blašková, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
3. miesto: Amira Kevljanin, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
Timea Hadvabová, ZŠ Študentská, Snina

Ďalší ocenení žiaci:
Damián Psár, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
Tomáš Ceľuch, ZŠ Študentská, Snina
Zuzana Micenková, CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Snina
Michaela Žolobaničová, ZŠ Študentská, Snina
Kristína Kizaková, ZŠ Študentská, Snina
Viktória Kosťunová, CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Snina
Tamara Palasiewiczová, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
Michaelle Pľutová, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina