CVČ Snina

Aktuality

Pasovačka

Centrum voľného času v Snine, oddelenie športu a turistiky zorganizovalo v spolupráci so zápasníckym klubom Slávia v Snine pre žiakov základných škôl súťaž v pasovačke, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Elokovaného pracoviska ZŠ P.O.H. Tejto súťaže sa zúčastnili dve školy  P.O.H. v Snine a ZŠ  Stakčín.

Žiaci súťažili v rôznych váhových kategóriách, kde si lepšie umiestnenie vybojovala ZŠ v Stakčíne. Po skončení súťaže si mali žiaci možnosť  vyskúšať aj rôzne techniky zápasenia, čo sa im veľmi páčilo.

Keďže táto súťaž sa stretla s veľkým záujmom chlapcov, plánuje sa uskutočniť aj v mesiaci marec.