CVČ Snina

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do odvolania z dôvodu aktuálnej situácie šírenia koronavírusu COVID-19 pozastavuje činnosť všetkých záujmových krúžkov CVČ a rušia sa všetky plánované mimoškolské aktivity CVČ. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.