CVČ Snina

Aktuality

Okresné kolo OAJ a ONJ

13.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku kat. 1A, 1B a 20.1.2021 okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku kat. 1A, 1B.
Okresné kolá sa realizovali on-line. V OAJ v našom okrese súťažilo celkom 6 žiakov (2 žiaci v kat. 1A a 4 v kat. 1B).
Do krajského kola postúpili Sofia Štofiková z CSŠ sv. Cyrila a Metoda v Snine (1A) a Daniel Derner zo ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine (1B)).
V ONJ súťažila iba jediná žiačka, a to Elena Mišková v kat. 1A zo ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine, ktorá bude reprezentovať náš okres v krajskom kole.