CVČ Snina

Aktuality

OK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY, kat. A, B

Nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti preukázali účastníci okresného kola 10. ročníka Technickej olympiády, ktorá sa aj tento rok, už tradične, uskutočnila v priestoroch SPŠ v Snine. Táto súťaž má dve kategórie, pričom kat. A je súťaž dvojíc určená pre žiakov 8. a 9. roč. ZŠ a v kat. B súťažia jednotlivci 5. – 7. roč. ZŠ. Víťazi každej kategórie postupujú do krajského kola.

Srdečne blahoželáme 🙂