CVČ Snina

Aktuality

OK Technickej olympiády kat. A, B

Okresné kolo Technickej olympiády kat. A, B. sa vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu uskutočnilo dištančnou formou. Zo všetkých účastníkov OK bol za náš okres úspešný iba jeden riešiteľ, a to Jozef Andrejčík z CSŠ sv. Cyrila a Metoda v Snine, ktorý postupuje do krajského kola.