CVČ Snina

Aktuality

OK PYTAGORIÁDY kat. P 3-8

V dňoch 13. a 14. apríla 2021 prebehli okresné kolá Pytagoriády kat. P3 – P8.
V školskom roku 2020/2021 sa jednotlivé súťažné kolá realizovali v súlade s usmerneniami, ktoré školy včas obdržali a ktoré boli zverejnené aj na stránke www.olympiady.sk. Naša okresná komisia pozvala do okresného kola vyše 150 žiakov 3. – 8. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, úspešných riešiteľov školského kola. Žiaci riešili úlohy online, testy boli vyhodnocované automaticky. Prví traja úspešní riešitelia okresného kola v každej kategórii budú odmenení.