CVČ Snina

Aktuality

OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Aj okresné kolo tejto olympiády sa realizovalo distančnou formou. Za náš okres sa ho zúčastnilo 6 žiakov, úspešná bola iba jedna žiacka, Nina Daniela Fedinová zo ZŠ na Ul. študentskej v Snine, ktorá postupuje do krajského kola. Blahoželáme.