CVČ Snina

Okresného kola OSJL kat. C sa tento rok zúčastnilo napokon len 7 súťažiacich. Úspešnými riešiteľmi sa stali iba traja z nich. Víťazkou 12. ročníka sa stala žiačka ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine Vladimíra Gáborová, ktorá bude reprezentovať svoju školu a okres Snina na krajskom kole. Držíme palce.