CVČ Snina

Aktuality

OK Geografickej olympiády kat. E, F, G

Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania prírody a krajiny. Obsahom súťaže v týchto kategóriách je prezentácia vedomostí z geografie a zručnosti v práci s atlasom a mapou. Nechýbajú úlohy z poznatkov o miestnej krajine. 48. ročníka GEO sa v našom okrese zúčastnilo celkom 35 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Táto vedomostná súťaž pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Maximálne prví traja úspešní riešitelia v kat. E a F postupujú do krajského kola. Pre piatakov, príp. štvrtákov končí táto súťaž okresným kolom.

[Best_Wordpress_Gallery id=“128″ gal_title=“OK Geografickej olympiády kat. E, F, G“]