CVČ Snina

Úlohy okresného kola Dejepisnej olympiády riešili súťažiaci v štyroch kategóriách: C, D, E a F. Uskutočnilo 11.2.2021 dištančne formou online testu. Celkový počet účastníkov za náš okres: 12 žiakov z troch ZŠ resp. OG. Do krajského kola postúpili prví dvaja úspešní riešitelia v kat. C, D, E. Pre súťažiacich v kategórii F to bolo posledné nepostupové kolo.