CVČ Snina

Aktuality

OK Chemickej olympiády kat. D

Dňa 12. marca 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kat. D. S ohľadom na platné protipandemické opatrenia sa aj táto olympiáda realizovala dištančnou formou.
V našom okrese sa do okresného kola zapojilo 8 žiakov, z nich, v celkovom hodnotení, boli úspešní šiesti riešitelia. Počet postupujúcich do krajského kola určí krajská komisia na základe počtu bodov získaných v okresnom kole s prihliadnutím na kapacitné možnosti organizátorov krajského kola.