CVČ Snina

Ďalšie okresné kolo zo série Biologickej olympiády sa uskutočnilo 8. apríla 2021. Tentokrát to bola kategória E a žiaci súťažili v troch odbornostiach: botanika, zoológia a geológia. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa aj táto olympiáda konala online prostredníctvom platformy EduPage. Odbornú stránku, realizáciu a vyhodnotenie zabezpečoval autorský kolektív BiO pre kategórie E a F. Za náš okres sa s úlohami úspešne popasovali 3 žiaci v odbornosti botanika a 5 žiakov v odbornosti zoológia. Prví dvaja z každej odbornosti postupujú do krajského kola. V odbornosti geológia sme zastúpenie nemali.