CVČ Snina

Aktuality

OK Biologickej olympiády kat. D

Kategória D Biologickej olympiády bola poslednou olympiádou v tomto školskom roku, ktorej okresné kolo 20.4.2021 organizovalo CVČ v spolupráci s Okresným úradom, odborom školstva v Prešove. Táto kategória je určená žiakom 6. a 7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka OG. Pozostáva z dvoch častí – teoreticko-praktickej a projektovej časti (projekt s posterom). Do okresného kola sa tento rok prihlásili iba 4 žiaci z dvoch základných škôl, ktorí riešili úlohy v teoreticko-praktickej časti a všetci štyria boli úspešnými riešiteľmi. Táto súťaž nemá ďalšie pokračovanie, končí okresným kolom.

Keďže sme dňa 20.4.2021 ukončili sériu okresných kôl predmetových olympiád v našom okrese, chcem sa veľmi pekne poďakovať za spoluprácu Okresnému úradu, odboru školstva v Prešove, riaditeľom základných škôl a osemročných gymnázií, predsedom a členom odborných komisií jednotlivých olympiád. v našom okrese.
Všetky kolá predmetových olympiád sa v tomto školskom roku realizovali dištančne. Okolnosti nás prinútili zvyknúť si aj na túto formu realizácie okresných postupových súťaží.
Verím, že v budúcom školskom roku budú žiaci riešiť úlohy už prezenčne. Tak si držme palce a buďme hlavne zdraví 😊