CVČ Snina

Aktuality

OK Biologickej olympiády kat. C

Biologická olympiáda má niekoľko kategórií. Kategória C je určená žiakom 8. a 9. roč. ZŠ a žiakom 3. a 4. roč. osemročných gymnázií. Člení sa na dve časti: teoreticko-praktickú (TPČ) a projektovú. Táto olympiáda je pomerne náročná, účasť žiakov na okresnom kole netrhá rekordy, aj preto veľká vďaka všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa tejto oblasti venujú. Tohtoročná účasť v okresnom kole: 6 žiakov v TPČ, 5 žiakov v projektovej časti. Náš okres budú v krajskom kole reprezentovať prví dvaja úspešní riešitelia v každej časti. Držíme palce

[Best_Wordpress_Gallery id=“130″ gal_title=“OK Biologickej olympiády kat. C“]