CVČ Snina

Aktuality

Letná činnosť CVČ zavŕšená

V piatok, 13. augusta 2021, sme v našom centre úspešne zavŕšili letnú činnosť denným táborom Letný mix. Názov tohto 4. turnusu je síce totožný s tým júlovým, o programe sa to už povedať nedá. Snažili sme načrieť do rôznych oblastí voľnočasových aktivít, aby bol tento týždeň čo najpestrejší a pre našich zverencov čo najzaujímavejší. Nechýbali športové zápolenia, kúpaliská, tvorivé dielne, zábavné hry a súťaže, hlavolamy, výtvarné aktivity, výlety. Spomeniem napr. výlet do Medzilaboriec. Návšteva Múzea moderného umenia A. Warhola nadchla aj našich malých účastníkov, a to nielen samotná prehliadka, ale najmä workshop v areáli múzea pod dohľadom odborníkov. Výsledok – krásne originálne tričká. V Medzilaborciach sme stihli aj relax v Haškových kúpeľoch. Super deň  Našich účastníkov tábora zaujala tiež exkurzia do Astronomického observatória na Kolonickom sedle a návšteva malého, no na exponáty bohatého múzea v Stakčíne. Deti sa vedia vyšantiť aj v bazénoch Thermalparku na Zemplínskej šírave. Nebolo tomu inak ani toto leto. Viac o všetkých aktivitách v tomto tábore napovie fotogaléria.

Aj v tomto turnuse sme mali veľmi šikovné, aktívne, tvorivé, vnímavé a veselé deti. Bola radosť s nimi pracovať. Nebáli sa pohybových aktivít, zaujímala ich história, vesmír, radi kreslili, športovali, modelovali, súťažili.

Letné prázdniny pomaly končia. Centrum voľného času malo na leto 2021 v ponuke 7 turnusov denných táborov rôzneho zamerania pre deti od 6 do 14 rokov. Na základe záujmu zo strany verejnosti sme napokon zrealizovali 4 s takmer dvojnásobnou účasťou detí oproti minulému letu. Reakcie detí v týchto táboroch boli jasné, aj preto veríme, že sa nám podarilo pripraviť pre nich nezabudnuteľné chvíle v kruhu svojich rovesníkov a kamarátov.

Radi vás v našom CVČ privítame aj v priebehu školského roka.

Všetkým školákom želáme ešte príjemné letné prázdninové dni a úspešný štart do nového školského roka 2021/2022.