CVČ Snina

Aktuality

Kurz pre učiteľov plávania

Na základe záujmu zo strany učiteľskej verejnosti v Snine sme v našom centre ešte pred vyhlásením Sniny za čierny okres stihli zorganizovať kurz Učiteľ plávania SWIM TEACHER LEVEL 1 a LEVEL 2 so zameraním na predškolákov a školákov vo veku od 4 do 16 rokov a tiež na doplnenie si kvalifikácie v tomto odbore.
Obsahom kurzu boli základy prvej pomoci, psychológie práce s deťmi vo veku od 4 do 16 rokov, psychomotorický vývoj dieťaťa, metodika otužovania, metodika a praktický nácvik plávania.
Kurz sa skladal z ôsmich častí – 5x časť všeobecná a 3x odborná časť v bazéne v sninskej plavárni.
Absolventi kurzu získali doklad o úspešnom ukončení kurzu v slovenskom a anglickom jazyku. Toto osvedčenie oprávňuje absolventa kurzu využívať získane informácie pre vlastnú potrebu a pre odbornú prácu s deťmi v získanom odbore v rámci EÚ.
Aj touto cestou ďakujeme rescueinternational, s. r. o. za spoluprácu, konkrétne Lubošovi Janštovi, lektorovi RI EUROPA, za odborný výklad, ochotu a, v neposlednom rade, za príjemne strávený deň.