CVČ Snina

Pokyny pre účastníkov prázdninovej činnosti

Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ s odporúčaným režimom OTP.

Deti od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať na činnosti CVČ iba za podmienok režimu OTP. Dokumenty vypĺňa a potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa.

Poverené osoby (vedúci činnosti) budú pred začatím činnosti skontrolovať režim OTP prostredníctvom:

  • covid pasu,
  • potvrdenia o prekonaní ochorenia covid nie starším ako 180 dní, alebo čestného vyhlásenia o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie (tlačivo prikladáme),
  • potvrdenia o vykonaní Ag samotestu nie staršieho ako 48 hodín (tlačivo prikladáme).

V prípade záujmu o výlet do Humenného v piatok 25.2.2022 je potrebné vopred sa nahlásiť, najneskôr do 17.2.2022, a to buď:

  • e-mailom na cvcsnina@centrum.sk
  • telefonicky na t. č. 057/3700212, 0905 380277 (Bc. Katanová)

Zraz účastníkov na železničnej stanici Snina mesto o 8.30, preukážka na vlak, poplatok 4€/os. na vstupy, predpokladaný príchod do Sniny 13.18 h. Viac informácii na vyššie uvedených kontaktoch.

Vstup do budovy CVČ v prezuvkách, do telocvične vhodná športová obuv.

Na stiahnutie:

Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu

Čestné vyhlásenie o pozitivite a o absolvovaní izolácie