CVČ Snina

Aktuality

Futsal a florbal – obľúbené to športy

Hojná účasť detí a mládeže na prázdninových aktivitách CVČ je tomu dôkazom. ,,Krásne športové momenty hodné televízneho vysielania, túžba po víťazstve, spotené tričká – to je radosť sledovať,“ zhodnotili vychovávatelia oddelenia športu a turistiky CVČ Snina Mgr. Jušková a Mgr. Kirňak.