CVČ Snina

Aktuality

Európsky týždeň boja proti drogám

CVČ prispelo k realizácii Európskeho týždňa boja proti drogám od 18. do 22. 11. 2019 na ŠZŠ. Na každý deň mali pripravené rôzne aktivity. Pondelok sa niesol v duchu zdravého životného štýlu a športu. Behom pre zdravie si žiaci zmerali sily medzi sebou. V utorok si spolu s triednymi učiteľmi vytvárali nástenky a dokončovali plagáty s protifajčiarskou tematikou. Spísaním a podpísaním triednych dohôd, v ktorých sa žiaci zaväzujú k aktívnemu boju proti drogám a gamblerstvu, si spestrili štvrtok. V piatok pod názvom Vstaň a hýb sa rôznymi súťažami zameranými na zručnosť, taktiež sa vyhodnotili  týždenne súťaže, kde jednotlivcov ale aj triedy čakala odmena.