CVČ Snina

Aktuality

Deň s MIKULÁŠOM

Na MIKULÁŠA sa rok čo rok tešia najmä deti. Vieme o tom aj my v CVČ a preto sme ho spolu s anjelom a čertom vyslali k deťom Materskej školy na Kukučínovej ul. v Snine, neskôr sa Mikuláš so svojimi pomocníkmi presunul do kaštieľa, kde pani primátorke pomáhali rozdávať darčeky našim najmenším obyvateľom mesta pri ich slávnostnom uvítaní do života. V popoludňajších hodinách sa v tých istých priestoroch nášho krásneho kaštieľa stretol aj so seniormi pri príležitosti ich životného jubilea.  A čo vy, navštívil aj vás?:)