CVČ Snina

Aktuality

Dajme deťom priestor a príležitosť a oni budú športovať

A práve športovým kolotočom v telocvični CVČ Snina na Ul.1.mája začali jarné prázdniny školopovinných detí z okresu Snina.
Zdravé súťaženie, prekonávanie prekážok, ale hlavne radosť z pohybu sme sledovali u chlapcov a dievčat, ktoré nelenili a prišli si zacvičiť do priestorov CVČ.