CVČ Snina

Aktuality

Biologická olympiáda D

Tohtoročný cyklus okresných kôl predmetových olympiád uzavrela 21. apríla 2022 Biologická olympiáda kategória D, ktorá má 2 časti: teoreticko-praktickú a projektovú časť.

Po sérii dištančných súťaží sa uskutočnila prezenčne, podobne, ako Chemická olympiáda. Prebiehala v priestoroch CVČ za účasti siedmich súťažiacich. Táto kategória končí okresným kolom. Prví traja v každej časti obdržali diplom a darčekové poukážky.

Viac fotiek nájdete na našom Facebooku.