DUCHNOVIČOV PREŠOV 2023

Okresná súťaž v prednese poézie, prózy, vlastnej tvorby, malých scénických foriem, duchovného prednesu a ľudového rozprávania v rusínskom jazyku píše v tomto roku už svoju 22 ročnú históriu. Tohtoročná účasť – 33 súťažiacich zo siedmich škôl nášho okresu, ktorých do Klubu kultúry STARINA prišli podporiť ich učitelia, niekoľko rodičov i spolužiakov. Pod organizáciu tohto podujatia […]

Miniliga futbal

Záverečné kolo miniligy sa nieslo v duchu skvelej atmosféry, o ktorú sa okrem našich futbalových hviezdičiek postarali aj skvelí rodičia. Samozrejme, nesmeli chýbať ani odmeny, ktoré si všetci naši maličkí bojovnici zaslúžili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na miniilge celý rok podieľali a už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie v budúcom školskom roku

Slávik Slovenska 2023

Celoslovenská spevácka súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne je určená všetkým žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl. Po dlhých rokoch sme okresné kolo zrealizovali aj v Snine. Zúčastnili sa ho žiaci zo Základnej umeleckej školy, ZŠ P. O. Hviezdoslava a ZŠ s MŠ A. Duchnoviča Ulič. Náš okres budú v krajskom kole […]

Tanec ľudí spája

V priateľstve a mieri. Slovenské a ukrajinské deti rôzneho veku, tínedžeri a komunitná líderka Anastasiia z Centra podpory Ukrajincov v Snine. Nové stretnutie, nové priateľstvá. Aj o tom bol tanečný workshop v našom CVČ 12. mája. Prinášame krátke ohliadnutie za týmto krásnym roztancovaným popoludním

3. kolo pasovačky má víťazov

Za veľkého povzbudzovania a silných emócii prebiehali súboje chlapcov a dievčat v 3.kole školskej súťaže – pasovačka na CVČ Snina. Prednosti detského zápasenia spočívajú v tom, že nevyžadujú špeciálnu výstroj, ani drahé športové zariadenie. Stačí vlastná sila a taktika. Trofeje všetkým zúčastneným školám odovzdal riaditeľ CVČ p. Juško a prezident ZK Slávia Snina p. Andrejko. […]

SPRING

Náš projekt Na potulkách s angličtinou nie je len o vedomostiach, ale má sčasti aj umelecký charakter. Okrem prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby v anglickom jazyku sa žiaci zapojili aj do výtvarnej súťaže, tentokrát na tému SPRING. Do CVČ nám bolo doručených 43 výtvarných prác – postery a 3D projekty. Autorov tých najkrajších prác […]

Funny day with English

Posledná časť trilógie Na potulkách s angličtinou sa v CVČ odohrala 9. mája za účasti žiakov týchto základných škôl: ZŠ P. O. Hviezdoslava, ZŠ Študentská, ZŠ Komenského, ZŠ s MŠ Stakčín, ZŠ s MŠ Klenová, ZŠ s MŠ A. Duchnoviča Ulič, CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou. Súťažili trojčlenné tímy a […]

Slnko – najjasnejšia hviezda

Slnko je jednoznačne najväčšie nebeské teleso Slnečnej sústavy, je naša najbližšia hviezda, svetlo z neho letí na Zem približne 8 minút a 20 sekúnd. Medzinárodný deň Slnka si deti pripomenuli tvorbou slniečka z kvetín, maľovaním a besedou o Slnku.

Z rozprávky do rozprávky

Príďte sa pozrieť do CVČ na výtvarné práce detí sninských materských škôl na tému Z rozprávky do rozprávky. Do výtvarnej súťaže sa zapojili deti z MŠ Dukelských hrdinov, MŠ Kukučínova, MŠ Perečínska, SMŠ Slniečkovo a SMŠ Šampión. Vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením súťaže sa uskutočnila 4. mája za prítomnosti samotných autorov a ich škôlkarských kamarátov. […]

Žiaci 5.-7.ročníka ZŠ na ihrisku MFK Snina

72 chlapcov z ôsmich ZŠ dnes bojovalo o postup na KK Školského pohára SFZ vo futbale mladších žiakov. V 14 zápasoch padlo spolu 71 gólov. Chlapci zo ZŠ Budovateľská odchádzali z turnaja bez prehry, svojim súperom nastrieľali 26 gólov. Pri reprezentácii nášho okresu na KK v Prešove im držíme palce a prajeme veľa streleckých úspechov. […]