CVČ Snina

Aktuality

Aktuálne informácie ku krúžkovej činnosti CVČ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo k 15.10.2021 Školský semafor – manuál pre všetky druhy škôl a školských zariadení v školskom roku 2021/2022, v ktorom sa, okrem iného vysvetľuje aj režim prevádzky CVČ v bordovom okrese podľa COVID Automatu.

Od dnešného dňa, 18.10.2021, je okres Snina v bordovej farbe (II. stupeň varovania). V bordovej farbe okresu jazykové školy, ZUŠ a CVČ môžu byť v prevádzke v režime prezenčne individuálne, prezenčne s obmedzením. Bližšie informácie rodičom poskytnú vedúci záujmových krúžkov.

Prosíme rodičov o trpezlivosť a zhovievavosť pri dodržiavaní opatrení. Veríme, že tento stav čoskoro pominie a bude už len lepšie.