CVČ Snina

V rámci Týždňa aktivít CVČ pri príležitosti osláv Dňa študentstva v Snine sa uskutočnilo aj stretnutie/beseda študentov sninských stredných škôl s predstaviteľmi mesta a poslancami MsZ. Sme radi, že pri naozaj nabitom pracovnom programe si našli čas a naše pozvanie na túto besedu prijali: primátorka mesta Ing. Daniela Galandová, zástupca primátorky Ing. Marián Kníž a prednosta MsÚ Ing. Michal Štofík. Zo všetkých pozvaných poslancov prišla medzi študentov iba Mgr. Mária Todáková.

Na úvod p. primátorka zhodnotila svoje ročné pôsobenie vo funkcii, prezradila svoje priority, čo sa práce týka, na najbližšie obdobie, resp. do konca volebného obdobia. O tom, ako funguje samospráva, porozprával prednosta MsÚ. Zástupca primátorky zase otvorene pochválil projekt Otvorená samospráva.  Potom už nasledovali zvedavé otázky samotných študentov, na ktoré reagovali všetci naši hostia. Celé toto stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, aj preto plánovaných 90 minút ubehlo ako voda.

[Best_Wordpress_Gallery id=“73″ gal_title=“Ako ďalej Snina?“]