CVČ Snina

Toto bola hlavná téma stretnutia študentov sninských stredných škôl s novozvoleným primátorom mesta Snina Petrom Vološinom, ktoré sa uskutočnilo 20.12.2022 v našom CVČ. Primátor mesta predstavil svoje vízie na najbližšie obdobie a ochotne odpovedal na otázky študentov, týkajúce sa života obyvateľov v meste, ich problémov. Veľa sa hovorilo aj o mladých ľuďoch, napr. aj o užšej spolupráci mládežníckeho parlamentu s mestom. Nuž, tešíme sa! Všetkým účastníkom stretnutia ešte raz ďakujeme za vytvorenie príjemnej atmosféry a želáme šťastné a veselé Vianoce 😊