CVČ Snina

Vedomostno-zábavná súťaž, ktorá vzišla z nápadu členov mládežníckeho parlamentu, mala v názve istú symboliku – 4 stredné školy v našom meste, 4 štvorčlenné tímy, 4 súťažné úlohy, 4 ceny. Študenti súťažili v týchto disciplínach: 1. Písomný vedomostný test Čo vieš o nežnej revolúcii? 2. Slepá mapa Slovenska. 3. Neverbálna komunikácia (hádanie povolaní). 4. Spoznaj pesničku a jej interpreta.

Celé toto dianie v CVČ prebiehalo v príjemnej a veselej atmosfére, všetko pod taktovkou našich „parlamenťákov“. Ceny a diplomy napokon získali všetky 4 tímy, a to v takomto poradí:

  1. CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Snina
  2. Gymnázium Snina
  3. SOŠ Snina
  4. SPŠ Snina