CVČ Snina

Aktuality

📐 OK Technickej olympiády kat. A, B 📐

Vedomostný test aj praktické úlohy čakali na účastníkov okresného kola Technickej olympiády (TO) kategórie A, B. Táto olympiáda svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti a je určená žiakom 5. – 9. roč. základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Žiaci súťažia v dvoch kategóriách. Kategória A je pre 8. a 9. ročníky ako súťaž dvojíc, kategória B pre 5. – 7. ročníky ako súťaž jednotlivcov. Technickú olympiádu organizujeme už tradične v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Snine. Veľké poďakovanie patrí vedeniu tejto školy a tiež Mgr. Jánovi Ondíkovi za ústretovosť a nezištnú pomoc pri jej príprave. Nuž, ktovie, možno budú raz niektorí zo súťažiacich študentmi tejto školy 😊

Viac fotiek nájdete na našom Facebooku.