CVČ Snina

Aktuality

25.11.2019 SHAKESPEARE’s DAY

Okresná súťaž v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby v anglickom jazyku má stále viac a viac svojich priaznivcov, o čom svedčí aj samotná účasť na tohtoročnom 4. ročníku. Táto súťaž je súčasťou projektu Na potulkách s angličtinou, ktorá sa aj tento rok uskutočnila v priestoroch ZŠ na Ul. Komenského v Snine pod drobnohľadom odbornej poroty v zložení: Mgr. Eva Karľová, PaedDr. Nataša Karľová a Mgr. Štefánia Jankovská. Účastníkov na prvých troch miestach v každej kategórii sme odmenili vecnými cenami, pridali sme aj diplom a malú sladkú odmenu pre všetkých súťažiacich.