CVČ Snina

Tak aj o tom sa porozprávali mestskí policajti s deťmi Materskej školy na Ul. Dukelských hrdinov v Snine na sklonku školského roka. Priblížili deťom, čo všetko musia v našom meste riešiť, kto alebo čo najviac narúša poriadok v meste a aké sú ich kompetencie pri riešení problémových situácií v meste 👮

Deti najviac zaujímala služobná výstroj a výzbroj mestských policajtov – putá, obušky, vysielačka… i samotné motorové vozidlo. Ďakujeme, páni, za Váš čas a priblíženie práce príslušníkov Mestskej polície našim škôlkarom 👏

Viac fotiek nájdete na našom Facebooku.