CVČ Snina

Aktuality

🚑 Malí záchranári 🚑

Už aj malé deti vedia, aké dôležité je poskytnúť prvú pomoc pre záchranu ľudského života, pri rôznych poraneniach, úrazoch.

S blížiacimi sa letnými prázdninami, kedy je pravdepodobnosť úrazov o niečo väčšia, prišlo vhod si zásady prvej pomoci zopakovať, resp. sa niečo nové naučiť.

Sme veľmi vďační lekárke a leteckej záchranárke MUDr. Nikole Potockej, ktorá opäť prijala naše pozvanie a prišla medzi deti, tentokrát do ŠKD pri ZŠ na Ul. študentskej v Snine. Viac o tomto stretnutí napovedia fotografie.