CVČ Snina

Aktuality

💡 Okrúhly stôl RMPK v CVČ 💡

Rada mládeže Prešovského kraja (RMPK) v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom – Odborom školstva PSK pripravuje novú Stratégiu PSK pre mládež na roky 2022 – 2027. Jedná sa o strategický dokument, ktorý bude ovplyvňovať život a smerovanie mládeže v našom kraji na najbližších 5 rokov. K tomuto RMPK zvoláva Okrúhly stôl v jednotlivých regiónoch.

Jeden z nich sa uskutočnil aj v Snine, na ktorom participovalo aj naše CVČ. Zúčastnili sa ho členky Mládežníckeho parlamentu mesta Snina, študenti sninského Gymnázia a SPŠ a študenti dvoch humenských SŠ. Išlo o zber podnetov a nápadov od mladých, ako by sa im v našom kraji mohlo žiť lepšie.

Za Radu mládeže lektorovali Marianna Potanovičová a Ján Smatana. Veríme, že na tomto stretnutí padli tie správne podnety a návrhy od mladých ľudí tohto regiónu, ktoré môžu byť zapracované do návrhu samotnej Stratégie.

Viac fotiek nájdete na našom Facebooku.