CVČ Snina

Aktuality

🐘 Z ríše zvierat – SAFARI 🐘

Opäť krásne výtvarné práce, opäť od žiakov sninských základných škôl, tentokrát na tému SAFARI. Po vyhodnotení a odovzdaní diplomov a cien najúspešnejším autorom si všetky práce (celkom 39) môžete pozrieť aj v našej mini galérii priamo v budove CVČ 🖼️

No, vyzerá to tak, že nám v Snine rastú budúci úspešní výtvarní umelci 🎨

🖌️ Výsledky v kategórii maľba 🖌️

🥇 ZLATÉ PÁSMO
Alexandra Blašková, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
Michaela Čornaničová, ZŠ Študentská, Snina
Dávid Žukovič, ZŠ Študentská, Snina

🥈 STRIEBORNÉ PÁSMO
Klára Surinčáková, ZŠ Komenského, Snina
Amira Kevljanin, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
Sára Fekiačová, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
Michelle Pľutová, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

🥉 BRONZOVÉ PÁSMO
Terézia Fedorcová, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
Lenka Bodnárová, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

✏️ Výsledky v kategórii kresba ✏️

🥇 ZLATÉ PÁSMO
Sofia Fedinová, CSŠ sv. Cyrila a Metoda, Snina

🥈 STRIEBORNÉ PÁSMO
Nella Hricková, ZŠ Študentská, Snina
Romana Mihálová, ZŠ Študentská, Snina

🥉 BRONZOVÉ PÁSMO
Ivana Danková, ZŠ Študentská, Snina
Ema Čornaničová, ZŠ Študentská, Snina

Viac fotiek nájdete na našom Facebooku.